உலகத் தமிழர்களுக்கான தரவுக் களஞ்சியம்

World’s first yellow pages for Tamils

உலகின் முதல் தமிழர்களுக்கான விபரக் களஞ்சியம் இது. 21 ஜனவரி 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் இயக்கத்தில் இருக்கும் தளம் இது. அறிவியல் தமிழ்த்தந்தை மணவை முஸ்தபா அறிவியல் தமிழிருக்கைக்கு சொந்தமான தளம் இது.

பணி
துறை
கல்வித் தகுதி
நிறுவனம்
ஊர்
நாடு
Default order

இடைவரவு மொழிபெயர்ப்பு விரிவுரையாளர்

துறை :
மொழிபெயர்ப்பு

கல்வியாளர்

நாடு :
இந்தியா

கல்வியாளர்

நாடு :
Qatar

துறை :
Media, Advertising & Event Management
நாடு :
இந்தியா

வணிக ஆலோசகர், நிதி ஆலோசகர்.

துறை :
வணிகம், கல்வி
நாடு :
UAE

இணைப்பேராசிரியர்

துறை :
தமிழ்க்கல்வி
ஊர் :
மதுரை
மாநிலம் :
தமிழ்நாடு
நாடு :
இந்தியா

GST, Income Tax Advisor

துறை :
வரி ஆலோசகர்
ஊர் :
காரைக்குடி
மாநிலம் :
தமிழ்நாடு
நாடு :
இந்தியா

ஆசிரியர்

துறை :
இசை
நாடு :
அமெரிக்கா

மாநிலம் :
தமிழ்நாடு
நாடு :
இந்தியா

கவிஞர்

துறை :
இலக்கியத்துறை
மாநிலம் :
தமிழ்நாடு
நாடு :
இந்தியா

தொழிலதிபர்

துறை :
வணிகம்
நாடு :
துபாய்

தொழிலதிபர்

துறை :
இலக்கியத்துறை

🍪 Cookies

We care about your data, and we’d use cookies only to improve your experience. For a complete overview of the cookies uses, see our Privacy Policy.